Ознака: власта со негижа за граѓаните и пациентите

Хепатит Ц откриен кај 6-ет пациенти кои претходно лежеле на оделението за ортопедија во Штип