Ознака: државен завод за статистика

Повторно зголемување на бројот на починати во Македонија, од 5064 лица 51 се доенчиња

Наталитетот во Македонија континуирано опаѓа, пет години по ред бележиме загрижувачки бројки

Социјала 10 месеци ago

,,Белата чума“ зема се поголем замав, а Македонија останува земја на пензионери

Здравство 10 месеци ago

Статистика: Бројот на живородените деца е намален за 7.4%, а морталитетот се зголемува