Ознака: за вирусот

Хепатит Ц откриен кај 6-ет пациенти кои претходно лежеле на оделението за ортопедија во Штип