Ознака: извештај за состојбата во Македонија

Меѓаши: 10% од децата биле жртви на насилство, а секое трето дете живее во сиромаштија