Ознака: намален број на живородени деца

Повторно зголемување на бројот на починати во Македонија, од 5064 лица 51 се доенчиња