Ознака: ниско ниво на квалитетот на воздухот

O2 иницијатива: Државниот завод за ревизија констатира потфрлање во решавањето на загаденоста на воздухот