Ознака: поранешни пациенти

Хепатит Ц откриен кај 6-ет пациенти кои претходно лежеле на оделението за ортопедија во Штип