Ознака: правата на децата

Меѓаши: 10% од децата биле жртви на насилство, а секое трето дете живее во сиромаштија