Ознака: работнички права

ССМ: Солидарноста пред се, работничките права се најважен дел од човековите права и слободи