Ознака: распишан тендер

Матријал се набавува од поскап добавувач за апарат кој не постои на клиниката за кардиологија?!