Нашето малку, некому значи многу. Ајде да се сплотиме и заедно да ѝ помогнеме на Маријана Димоска која се бори за својот живот.

42-годишната мајка на четири дечиња боледува од малиген меланом на трупот – секундарна малигна неоплазма на мозокот и на церебралните менинги и секундарна малигна неоплазма на бел дроб.

Лекувањето на Маријана треба да продолжи во Турција, за што ѝ се потребни парични средства кои не е во можност да ги обезбеди без наша помош.

За една терапија на Маријана ѝ се потребни 7.500 евра, а за сите шест терапии кои треба да ги прими, трошокот ќе биде 45.000 евра.

Броеви за донација

143 127 (Телеком)

143 486 (A1)

Сметка за донација на име Маријана Димоска

210501735592240
НЛБ Банка