Ако се грижите за вашето здравје на вистински начин, препорачливо е најмалку еднаш годишно да извршите комплетен здравствен преглед.

Но, вашата медицинска состојба можете да ја следите и помеѓу закажаните посети на вашиот лекар. За ова постојат единствени тестови што можат да укажат на сериозно заболување пред да се појават првите симптоми.

Еве пакет едноставни тестови кој ќе ви помогнат да процените дали постајат ризици од развој на болести и навремено да се консултирате со специјалист или да побарате стручно мислење.