Ознака: земји со најголем ризик од сиромаштија

35 отсто од населението во Македонија е изложено на ризик од сиромаштија