Ознака: социјална исклученост

35 отсто од населението во Македонија е изложено на ризик од сиромаштија