Ристо Гиовски е еден од најдобрите и најпознатите дресери во Република Македонија. Тој веќе 3 години се бори со тешка болест – Канцер.

За ова ова време има направено 33 хемотерапии. Лекувањето во Турција кое е започнато чини многу, тој не може самиот да ги собере потребните средства.

Да бидеме хумани и да помогнме заедно во оваа негова битка со тешката болест.

Сметки на кои може да донирате:
Ристо Гиовски
с-ка 300007081853830
комерцијална банка АД Скопје

Исто така може да се донира и ТУКА