Повеќето креми имаат рок на траење кој е втиснат, но тоа не е случај со шишињата.

Многу е важно по истек на рокот да не ја употребувате кремата затоа што хемикалиите се разградуваат и нема ефект од неа.

Но, рокот за нивна употреба е најмалку година дена.

Мора да обрнете внимание на текстурата и мирисот на кремата.

Ако рокот поминал, текстурата ќе биде одвоена.

Кремата со поминат рок може да доведе до иритации на кожата.

Кремата која е постојано изложена на јако сонце може да се расипе.