Возраста е од 15 до 24 години и навистина е загрижувачка, вели директорт на Клиниката за психијатрија Стојан Бајрактаров.  Причината за ваквата состојба е изложеноста  на социјални комуникации кои создраваат една повлеченост и анксиозност кај младите.

Ненавременото лекување на депресија може да дојде и до одземање на животот.  Во светски рамки самоубиството е водечка причина за смрт во старосната популација меѓу 15 и 29 години. Во Македонија во 2018 година се регистрирани 121 самоубиства од кои 35 на возраст од 15 до 35 години.

800.000 луѓе годишно во светот се решаваат да си го одземат животот, според пресметките едно лице на секој 40 секунди, но во реалниот живот статистиката може да се промени ако навреме се реагира, велат психијатрите по повод Свестки ден посветен на менталното здравје.