Постојат различни формули и табели за одредување на опималниот износ на вашата висина и тежина. Но, една работа треба да ја имате секогаш на ум. На една иста висина и тежина, еден човек може да изгледа пополничок, а друг дури и нормално. Вашата идеална тежина, секако, не зависи само од висината, туку и од други фактори како што се возраст, пол, тип на фигура и друго.

Ова е професионална табела за жени и мажи која што е препорачана од фитнес инструкторите. Во неа се содржат идеалните вредности за односот помеѓу висината и тежината. Освен тоа, воведен е и концептот на староста: праксата покажува дека со текот на огидните, тежината на човекот се менува по сила на природата.

Погледнете ја оваа табела и дознајте ја својата идеална тежина според возраста, висината и полот.