Генералното собрание на Обединети нации во 1954 година го прогласи 20 ноември за Светски ден на детето, со цел да го сврти вниманието на јавноста кон обврските на општеството кон децата, како и на проблемите со кои се соочуваат децата.

Додека пет години ГС на ОН усвои Декларација за правата детето.

Денот се одбележува за да се заштитат и унапредат правата на децата.

И покрај големиот напредок што е реализиран за децата од усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето во 1989 година, правата на милиони деца ширум светот се кршат секој ден, а децата се соочуваат со големи предизвици.

Речиси 50 милиони деца се раселени, 250 милиони живеат во земји кои се погодени од судири, а милиони деца живеат во екстремна сиромаштија.

Покрај сиромаштијата, голем проблем за децата е неадекватната исхрана, немаaт пристап до образование и социјализација, како и вакцинација.

Децата исто така во голем број случаи се изложени на насилство во домот и во општеството.

Детските права се утврдени со Конвенција за правата на децата, усвоена во 1989 година. Конвенцијата е ратификувана од 193 држави, а основни принципи се право на живот, опстанок и развој, најдобрите интереси на детето, право на партиципација, како и правото на недискриминација.

Од 1990 година Светскиот ден на детето се одбележува и годишнината од датумот кога ГС на ОН ја усвои Декларацијата и Конвенцијата за детските права.

Годинава се одбележува 30-годишнината од Конвенцијата за правата на детето.