Анксиозноста и сомнежот се внатрешни пречки што го спречуваат мирниот живот. Тие одземаат многу лична енергија, што доведува до нервен слом. Тие исто така спречуваат човекот да оди напред, го спречуваат неговиот или нејзиниот развој и движењето кон посакуваната иднина.

Пред спиење, стресот поврзан со вознемиреност, исто така, го спречува мирното спиење, исполнувајќи го телото со енергија.

 Постои еден многу едноставен начин да се смирите. Исклучете го светлото и почнете да ја изговарате оваа фраза неколку пати:

„Околку мене е мир, хармонија и љубов.

Оваа фраза ја препорачуваат многу познати психолози. Советуваат дека е потребно навистина да го мислите тоа што го кажувате, бидејќи само на тој начин ќе успеете да се смирите.

Само-хипнозата е многу моќна алатка што дури и психолозите ја користат. За добри резултати, повторете ја оваа фраза секоја вечер 3 месеци.

„Апсолутно сум смирен/а.”

Психолозите, преку разновидни истражувања, дошле до заклучок дека ваквата само-хипноза делува подобро од лековите за смирување.