Утров Струмица е најзагаден град во Македонија.

Покрај Струмица, загаден воздух дишат и Кичево, Битола, Кочани…