Без оглед на други фактори, како што се возраста, изложеноста на бучава или генетските предиспозиции, кои предизвикуваат губење на слухот, постои несомнена врска помеѓу дијабетесот и глувоста.

Упатените советуваат дека ако луѓето со дијабетес покажуваат чувствителност на бучава, лекарите, семејството и пријателите треба да обрнат посебно внимание на тоа бидејќи дијабетесот го оштетува слухот.

Како и секогаш, раната дијагноза на проблемите со слухот е клучен фактор во спречувањето на големи и трајни оштетувања. Досега, односот помеѓу дијабетесот и губењето на слух често се игнорира.

Сепак, важно е да се обрне внимание на раните симптоми со цел да се реагира навреме во двата случаја. Поради нестабилното ниво на гликоза во крвта, луѓето со дијабетес имаат поголем ризик од пад, а губењето на слухот може да предизвика социјална изолација.