Земјите од Западна Европа се најздрави, со најголем дел од населението кое води здрав начин на живот и исхрана, според истражувањето на foodpanda. Според тоа истражување, луѓето од Африка и јужно од Сахара најмалку здраво се хранат.

САД го заземаат 34 место.

Во 2017 година просечниот животен век во светот се искачи на 71,9 години од 52,6 години во 1960 година. Во голема мера подобрувањето на долговечноста се должи на здравиот начин на живот и напредок во медицинската технологија и лекување .

Сепак, ова не важи за сите земји во светот. Во некои делови, луѓето живеат до 60 години, а во други до 80 години. Најздравите земји во светот обично се високо развиени со универзални здравствени системи, главно финансирани од даночните обврзници. Во меѓувреме, најмалку развиените земји во светот се борат да обезбедат основни услови, како што се електричната енергија и чиста вода во големи количини.

На глобално ниво, факторите како јавната политика и инфраструктурата имаат многу поголемо влијание врз јавното здравје од индивидуалното однесување. Генерално, луѓето од целиот свет се обидуваат да развијат органско земјоделство и да наметнат здрава исхрана и живот, со што ќе се зголеми бројот на херои и здраво население.