Во време на пандемијата на кронавирусот владеат многу нејаснотии. Луѓето се просто збунети од реката информации кои се однесуваат на начините на ширење и како да се заштитите од вирусот.

Исто тка присутни се и прашањата за тоа колку долго вирусот се задржува на одредена површина.

Група истражувачи од Универзитетот Днјепропетровски во Украина се занимавала со прашањето колку вирусот се задржува на косата, со оглед на тоа дека голем број луѓе сакаат со раце да ја добираат својата коса.

Според нивните сознанија, мрсната коса го задржува вирусот и до 48 часа, па се препорачува редовно миење…

Ова е посебно интересен податок за мажите без коса, кои сега имаат причина да се затоаволни поради тоа што се лишени од можноста за правење фризура и допирање на косата.