Денеска и утре на Медицинскиот факултет во Скопје  ќе се одржи конференција за приказ на случаи, организирана од Македонската Медицинска Студентска Асоцијација- ММСА, која има за цел да ги истражи темелно идеите и интересите на студентите по медицина и млади доктори и да им понуди можност да го презентираат својот труд.

Конференцијата, како што соопштуваат од ММСА, ќе им овозможи на студентите да ги претстават своите истражувања во различни области, да ги споделат своите сознанија со своите колеги и професори и да ги разменат новите искуства кои ги стекнале.

На конференцијата ќе учествуваат повеќе од 200 студенти и над 25 професори.

– Конференцијата за Приказ на Случаи обезбедува основа за дискусија за клучните наоди на клинички истражувања, извештаи за различни случаи и тераписки напредоци со некои од најеминентните професори на Медицинскиот факултет. Целта на оваа конференција е да се поттикнат студентите по медицина на научно-истражувачка работа, да се мотивираат кон зајакнување на своите практични вештини преку следење на текот на целата болест кај пациентите со крајна цел – соодветна подготовка на идните доктори за својата понатамошна кариера, соопштуваат од Македонската Медицинска Студентска Асоцијација.