Фондот заа здравствено осигурување по распишаниот тендер за набавка на моторни горива склучи договор со друштвото за трговија на нафтени деривати и услуги „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје.

Вредноста на склучението договор со ДДВ е 3.355.660 денари или околу 54.000 евра.