Министерството за здравство како што дознавме распиша тендер за вакцини за континуирана имунизација и вакцини за епидемиолошки индикации на населението за период од Јуни 2018-та до Јуни 2020.

Проценетата вредност на набавката без ДДВ е 98.355.135 денари или приближно 1,5 милиони евра. Критериум по кој може да се добие овој тендер е најниската цена