Кога е човек гладен, тој е раздразлив и не за никаква активност. Кога е сит пак, притисикот му паѓа и целата крв оди во стомакот, и пак не е за никаква активност.
Неверојатна е разликата во однесувањето на човекот кога е гладен и одкако ќе се најаде. Меѓутоа постојат работи во животот кои е многу подобро да ги правите на празен стомак, а меѓу нив спаѓа и сексот.
Се разбира дека може да водите љубов и со полн стомак, но тогаш енергијата ќе ви биде намалена, бидејќи сета енергија оди во варењто на храната.