Канадски научници дошле до заклучок дека стресот е зарзазен откако пар глувци ги тестирале на стрес. Мозокот на двајцата глувци се променил иако само едниот од нив бил изложен на стрес, што според научниците е неверојатно.

Во секој пар имало машки и женски глушец. Едниот ќе го земеле научниците и го изложувале на умерен стрес, па го враќале кај парот.

Потоа кај секој глушец биле анализирани одредени ќелии кои го контролираат одговорот на мозокот за стрес.

Утврдено било дека мрежите во мозокот кај двете глувчиња се менувале на ист начин, што научниците ги довело до заклучок дека стресот си го пренесуваме едни на други, но не сме свесни за тоа.