Истражувањето кое е спроведено на Универзитетот во Централна Флорида покажува дека
бактеријата која луѓето лесно ја собираат при конзумирање на млечни производи, говедско
или производи кои растат во ѓубривото добиено од крави може да поттикнат развој на
ревматоиден артритис кај оние кои имаат генетски репдиспозиции за оваа болест.
Научниците анализирале ДНК примероци од 70 заболени и 48 здрави волонтери. Кај 35 отсто
заболени лица пронајдени се траги од бактерии додека само 8 отсто здрави лица во минатото
биле изложено на бактерии.
Дошле до заклучок кај лицата кои се родени со оваа генетска мутација и кои подоцна биле
изложени на бактериите низ контаминирано млеко или месо од заразена стока, имаат
поголем ризик да развијат ревматоиден артритис.