Во земјава има двајца пациенти кои живеат со две пумпи на срцето BIVAD и нивниот живот е многу потежок од животот на пациентите со една пумпа. Да бидеме хумани, да дарување органи.

Национална кампања за органодарителство на здружението „Храбро Срце“ – прилог за органодарителство со Ирена Ралева – Најдевска, поддржувач на здружението.