Ознака: 0.40 покачен бод

Медицинските сестри добија договор од 80 денари за ноќни дежурства. Предлогот го одбија!