Ознака: да не се вади сам

Крлежите започнаа да се будат, бидете внимателни при излет во природа!