Ознака: евростат

Најосновните трошоци за живот се зголемиле четири пати побрзо од платите во ЕУ

Истражување: Колку долго човечкото тело теоретски би можело да живее

Социјала 5 години ago

Загрижувачки, повеќе од 60% од Македонците не можат да си дозволат одмор!