Ознака: јаз меѓу платите и инфлацијата

Најосновните трошоци за живот се зголемиле четири пати побрзо од платите во ЕУ