Ознака: пандемијата го зголемила семсјното насилство

Ковид-19 ја засили детската сиромаштија и семејното насилство во Македонија