Ознака: повеќе од 1000 заболени на ден

Ѓерлек: Лично мислам дека се појави новиот подвид во Србија, но очекуваме детекција или регистрација