Ознака: семинар

Во Штип обука за „Инклузија на ученици со оштетен вид“, царицата не се појави, ова не ја интересира министерката на МТСП.

„Акушерска анестезија и периоперативна безбедност“ тема на симпозиумот кој ќе се одржи во Скопје