Ознака: сестри со догогодишно искуство

16 илјади медицински сестри ја напуштиле Албанија во последниве 3 години