Ознака: симпозиум

„Акушерска анестезија и периоперативна безбедност“ тема на симпозиумот кој ќе се одржи во Скопје