Ознака: синдикатот

Медицинските сестри добија договор од 80 денари за ноќни дежурства. Предлогот го одбија!