Ознака: за влез во србија неопходни се негативни тестови не постари од 72 часа

Тестовите за коронавирус стануваат добар илегален бизнис, во Ниш негативен тест за 50 евра