Ознака: живородени деца

ДЗС: Природниот прираст на населението во земјава е намален

Морталитетот во Македонија е во пораст, а наталитетот се намалува