Ризикот од самоубиство е најголем во првите три месеци по дијагнозата на деменција, а кај пациенти помлади од 65 години, ризикот од самоубиство е речиси седум пати поголем отколку кај пациентите без деменција.

Сепак, како што се оценува во извештајот објавен на 3 октомври во JAMA Neurology, кога биле оценувани пациенти од сите возрасти, според заклучокот на истражувачкиот тим предводен од Дана Алотман од Универзитетот во Нотингем во Англија, немало статистички значајно зголемување на вкупниот број на самоубиства. Таа објаснува дека оваа дијагноза и нејзините импликации се сериозни и можат да ги преплават пациентите и оние кои се грижат за нив.

Тешко е да се даде точна бројка, но според Здружението за Алцхајмеровата болест, луѓето во нивните 40-ти и 50-ти години може да развијат ранa деменција. Веројатно имаат семејства, кариери, некои дури и самите се старатели, вели Алотман.

Гледајќи речиси 595.000 луѓе во Британија од 2001 до 2019 година, истражувачите откриле дека вкупно 14.500 извршиле самоубиство. Меѓу оние кои си го одзеле животот, околу два отсто имале дијагноза на деменција.

Во споредба со „контролната група“, ризикот од самоубиство бил три пати поголем кај оние на кои им била дијагностицирана деменција пред 65-годишна возраст и повеќе од двојно се зголемил во првите три месеци по дијагнозата, откриле истражувачите. Речиси е двојно зголемен кај оние со ментални здравствени проблеми.

Гиниус верува дека тимската работа, давателите на нега, семејството и другите ресурси можат многу да им помогнат на пациентите да се справат со деменцијата. Таа посочува дека не може да се потцени разликата што ја има образованието, пристапот до ресурсите и чувството за поддршка на која секогаш имаш на кого да се обратиш може да ја има на изгледот и текот на болеста. Затоа е важно да се разговара и да се решат безбедносните прашања, вклучително и безбедноста на оружјето, возењето и управувањето со депресија, анксиозност и психоза, кои се вообичаени кај пациентите со деменција, а сето тоа го намалува ризикот од самоубиство во целина.