Лошата исхрана, неквалитетната вода, стресот, лечење со антибиотици, бактериските и вирусните инфекции причини за нарушување на имунитетот.

Општата здравствена состојба на организмот во голема мера зависи од состојбата на добрите бактерии во стомачно-цревниот систем и нивната можност да ги контролираат лошите бактерии и да го помагаат искористувањето на хранливите материи од храната. Ја помагаат перисталтиката и функционирањето на цревата. Покажуваат позитивно влијание врз имунолошкиот систем, при кожни проблеми и алергии.

„Добрите бактерии или пробиотиците се основниот дел од корисната бактериска флора.“

Лошата исхрана, неквалитетната вода за пиење, стресот, долготрајното лечење со антибиотици, бактериските и вирусните инфекции се дел од многубројните причини поради кои доаѓа до нарушување на добрите бактерии со што се овозможува ширење на лошите (штетните цревни) бактерии. Добрите бактерии или пробиотиците се основниот дел од корисната бактериска флора. Како живи микроорганизми произведуваат биолошки активни супстанци кои дејствуваат позитивно и здраво на целиот организам, позитивно влијаат врз имунолошкиот систем, помагаат при диареја, помагаат за воспоставување на баланс на цревната микрофлора, ја помагаат перисталтиката и функционирањето на цревата, благопријатно влијаат при стомачни проблеми со подобрување на хранливиот биланс со што ги осигуруваат неопходните аминокиселини и природни витамини.

Околу 80% од имунитетот на човекот се наоѓа во цревата. Балансот на цревната микрофлора ни помага за подобрување на имунитетот. Со други зборови пробиотиците можат да помогнат за подобрување на здравствената состојба.

Пробиотските препарати содржат специјално култивирани добри бактерии кои го одржуваат здравјето и животната способност на човечкиот организам.Тие не можат во целост да ја заменат цревната флора, но можат да помогнат за развој на добрите бактерии кои го одржуваат балансот и да гоподобрат човековото здравје во секој поглед.

Од многуте пробиотски култури кои го населуваат нашето тело најзначајни се пред се неколку чија улога е и најмногу испитана (B.subtilis I-2745, L. acidophilus LA3, B. animalis ssp. lactis BLC1, L. casei BGP93). За жал мал е бројот на хранливи намирници кои содржат пробиотици, но за среќа денес постојат препарати (додатоци во исхрана) кои се комбинација токму од овие пробиотски култури. Новите генерации на пробиотици се комбинираат и со другите засилувачи на имунитетот, како што се витаминот Ц, Д, цинк и други. Со тоа, стимулираниот имунолошки систем го спречува влегувањето на патогени и вируси во клетката, ја супримира инфекцијата, а ја стимулира и продукцијата на антитела (IgA) кои се носители на одбранбената способност на организмот.

Извор: http://pharmanews.mk/