Зошто е важно во советодавните тела на Министерство за финансии да има претставници од сите релевантни комори, а не само на една комора:

– Ако Анѓушев станал член на Советот за фискални мерки во Министерството, според негова изјава за национален медиум, на покана на министерката Нина Ангеловска, како претставник на Стопанската комора да ги претставува ставовите на таа комора, тоа е чиста селективност и дискриминација. Сојузот на стопански комори на Македонија и другите комори немаат добиено таква покана и им е скратена можноста директно да придонесат за подобри мерки за спас на економијата.

– Министерката вчера по неколку обиди да даде јасен одговор како Анѓушев станал член на ова тело, ја демантираше неговата изјава и рече дека тој во советот е поканет како експерт и бизнисмен, а не како претставник на комора.

– И во двата случаи, тој е единствениот таков “експерт” олигарх во тоа тело избран од министерката, со што му е дадена единствена можност да учествува во креирањето на политиките и предлог-мерки за финансиска помош и спас застапувајќи ставови на #ОЛИГАРХИЈАТА.

– Малите претпријатија се најбројни и немаат милиони, ниту исти можности како олигарсите, и затоа е круцијално да постојат нивни претставници во советодавните тела, кои ќе овозможат еднакво и рамноправно да се слушне и нивниот глас во креирањето на политиките.