Ознака: БЕСПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

Бесплатни консултации со проф.д-р Џемил Билир за сите пациенти заболени од карцином на 25. ноември 2023. година во Велес

За сите пациенти со неурохируршки заболувања – бесплатни консултации со проф. д-р Дениз Конииа на 18.11.2023 во Велес