Ознака: девијантно однесување

Граѓаните да се охрабрат да пријавуваат било какви форми на насилство меѓу младите во училиштата