Ознака: довело до потреба од здружение

Оформено здружение на лицата со мултипла склероза