Ознака: ЕХО и ПАП тест кај матичен гинеколог се бесплатни

ПАП тест бесплатен, но се наплаќа кој е виновен!?